Router, 2008

Waar biedt de economie ruimte voor mij? Er wordt ons gezegd dat het gaat om het vinden van een job die bij jou past. Maar is dat wel zo? Wat als ik ideeën, ambities of vaardigheden heb die nog niemand in een jobomschrijving gegoten heeft? Kan ik vanuit wat ik wil en kan op zoek naar mijn plaats?

City Mine(d) dacht van wel, en bouwde de Router. De Router is een houten doos met 7 knoppen waarboven 7 vragen staan. De gebruiker wordt gevraagd de knoppen te plaatsen op het antwoord dat het best bij zijn of haar idee past. Als alle vragen beantwoord zijn, wordt een balletje boven in de Router gestopt, waarna dit terecht komt op 1 van de acht mogelijke posties onderaan.

De zeven vragen zijn keuzes tussen de volgende tegenstellingen:

1)
Ik wil iets aan de wereld geven
OF
Ik wil uit dit idee het maximum halen voor de betrokkenen.

2)
Ik wil plezier van dit idee
OF
Ik wil success van dit idee

3)
Dit idee is politiek
OF
Dit idee is creatief

4)
Dit idee gaat over veranderen
OF
Dit idee gaat over delen

5)
Dit idee gaat over expressive
OF
Dit idee gaat over uitvinding

6)
Ik wil een glimlach door dit idee
OF
IK wil een link door dit idee

7)
Dit idee is voor de roem
OF
Dit idee is voor geld

Wat leidde tot 8 types van ideeën:

 • business idee
 • idee voor de roem
 • idee voor de gezelligheid
 • idee voor de fun
 • pioniersidee
 • kunstenaarsidee
 • idee over leren
 • idee over de wereld veranderen

Na het eerste gebruik op 17 Januari 2008 in London, werd de Router nog gebruikt op verschillende plaatsen in Londen en in verschillende Belgische steden.

Met een nieuwe interface diende de router ook voor de Pacco-test, voor groenere consumptie en voor kandidaat-vrijwilligers & voor het betrekken van buren bij de energiegemeenschap "Pilone"

Lees ook:

 • Datum: 2008
 • Locatie: Brussels London
 • Type: Tool
 • Status: Doorlopend