City Mine(d) werkt op het kruispunt van architectuur, stadsontwikkeling en stadsactivisme.

Doel

Sinds haar ontstaan combineert City Mine(d) innovatieve vormgeving met verandering naar een meer duurzame en eerlijke stad, en dit op een inclusieve en open manier. De voorbije jaren ontwikkelde het een aanpak van van stadsontwikkeling van onder uit. Haar trajecten, die tot 5 jaar lang rond een concreet duurzaamheids-thema in een specifieke buurt werken, streven naar het samenbrengen van burgers binnen hun gemeenschap, tussen gemeenschappen onderling, en van burgers en de verschillende instituten die vorm geven aan de stad. Op die manier versterkt het een stem die vaak niet vertegenwoordigd is in het stedelijk debat.

Aanpak

Sinds 2010 concentreert City Mine(d) zich op langere termijnprocessen die lokale en duurzame ontwikkeling combineren. Het kijkt naar mondiale thema’s, zoals Tewerkstelling - Micronomics, Water - Friche Eggevoort of Elektriciteit - La Pile, analyseert hun impact op lokale gemeenschappen, maar bovenal gaat het met plaatselijke bewoners op zoek naar waar burgers in deze thema’s zelf iets kunnen doen ("agency" hebben).

Hoewel erg afhankelijk van de lokale context, en voor alles gestuurd door de lokale gemeenschap, zitten er toch een aantal gemeenschappelijke kenmerken in de processen waaraan City Mine(d) refereert als trajecten. Een traject bestaat uit een voorbereidende fase, een fase waarin het prototype van een installatie of organisatie wordt gerealiseerd, een fase die een coalitie vormt rond dit prototype, een fase die groep toelaat zichzelf te organiseren, en een laatste opvolgingsfase.

City Mine(d) verwijst naar deze stappen als haar aanpak, en hoewel het verre van een uitvoerbaar programma is, heeft het toch de afgelopen jaren lokale groepen houvast geboden in processen die notoir vaag en onzeker zijn.

Geschiedenis

City Mine(d) werd opgericht in Brussel in 1997. Na campagnes zoals Sense Unique besloten een aantal individuen met achtergronden in milieu-, vredes- en derde-wereld bewegingen, en diep geworteld in zowel directe actie als in de kunsten om hun activiteiten een formele basis te geven. Met leidende principes als horizontale besluitvorming, anti-autoritaire samenwerking en zelforganisatie startten ze een produktiehuis en steunpunt om het werk van gelijkgestemde kunstenaars en activisten te steunen, en voor het aanvechten van de status quo in stadsontwikkeling waarbij bepaalde volksbuurten in Brussel zo goed als in de steek gelaten waren.

Na vijf jaar, en met erkenning van de Vlaamse Overheids Thuis in de Stad prijs voor stedelijke ontwikkeling (2002), en een nominatie voor de prestigieuze Sikkens Prijs (2003), breidde City Mine(d) haar activiteiten uit naar Londen, Barcelona en Milaan. De aanpak werd gewaardeerd door de Vlaamse Overheid (Thuis in de Stad 2011 en 2014), erkend als good practice door de European Commission en aangehaald in wetenschappelijke tijdschriften, architectuur magazines en de ruimere media.

Jaarverslagen:

Stokpaardjes en schrijfsels

In de loop der jaren hebben we heel wat teksten geschreven en gepubliceerd rond deze onderwerpen (hoofdbrekers).

Op deze plek houden we de lijst en de links bij.

  • Werk en Vaardigheden
  • Participatie en Cocreatie
  • Prototyping en Systeemverandering
  • Complexity Mapping
  • Smart City

Project websites

La Pile Stroomproductie en energieverbruik op mensenmaat? 5 jaar experimenteren in Brusselse wijken. [2018-24]

Euler (ENG) Economy & skills - Building social competence from local knowledge [2015>17]

Pacco-test Een prototyping proces: Waterkwaliteit zichtbaar maken en begrijpen. [2015>17]

ProperWater|EauPropre [2011>17] Naar water graven en regen drinken, een uitwisseling van inzichten & praktische kennis 1/ over het filteren van water, 2/ objecten die beschikbaar zijn om te gebruiken: het "ProperWaterPaviljoen", de "Pacco-test" of de "City Mine(d) TAP" & 3/ over de cruciale rol van sociale relaties bij interventies in de openbare ruimte.

Kleine initiatieven in de Europawijk : water, de stad, de mensen en de wilde Eggevoort tuin - Collectif PUM. [2011>17]

Micronomics Economie van onderuit: stedelijke micro-initiatieven. [2006>10] :

Generalized Empowerment (ENG) Uneven Development and Urban Interventions [2006]

Tripolis (ENG) Urban interventions in disused spaces as an opportunity for a new, more inclusive type of ownership [2005>06]

Precare is ontstaan uit een traditie van tijdelijk in gebruik nemen van leegstaande gebouwen. Het werkte als tussenpersoon tussen eigenaars van tijdelijk leegstaande panden en artistieke of sociale initiatieven met nood aan werkruimte.[1999>2010]

MapRAC La Cité Administrative en cartes et en question | Plannen voor het RijksAdministratief Centrum [2003>04]

PleinOpenAir [1997>2004]

City Mine(d)'s WikiPedia

Contact

Algemeen: jim@citymined.org - sofie@citymined.org
Voor La Pile (traject rond energie 2018-'23): elec@citymined.org

Studio:
Atelier Emile
Emile Feronstraat 106
1060 Brussel
België
0032 2 779 59 00
0032 485 188 331

Postadres:
City Mine(d) vzw
Zaterdagplein 13
1000 Brussel
België

LinkedIn - Instagram

PartnersTestimonials

Highlighting problems inherent in existing spatial structures is the key aim of City Mine(d).

Spatial Agency other ways of doing architecture, Awan/Schneider/Till

It is about connecting different public spaces and getting people to communicate

BBC News website

Alors que dans le monde entier, les bases de l’économie ont été profondément ébranlées, City Mine(d) a pu non seulement insuffler un vent d’optimisme face aux dificultés mais également apporter des solutions réelles combinant esprit d’entreprise, responsabilité sociale et developpement durable.

Viviane Reding Vice-présidente de la Commission Européenne

City Mine(d) slaagt er in een nieuwe vorm van stedelijkheid te realiseren, met duidelijke en tastbare resultaten, met aandacht voor alle bevolkingslagen, en met een sterke band met verschillende overheden

Jury Thuis in de Stad 2014

City Mine(d) es proposa recuperar aquest espai com una cuina urbana emergent oberta a tot tipus d’iniciatives que retornin l’espai públic als habitants de la ciutat.

Quaderns de architectura

Website by Variable