Elephant Path, 2016

In de ruimtelijke ordening verwijst een Olifantenpad naar het pad dat mensen platlopen wanneer ze de kortste verbinding naar hun bestemming nemen. Voornamelijk in gazons, maar ook door struiken en andere obstakels, zijn deze paden een bekend gebruikersantwoord op de oorspronkelijke bedoeling van planners. In 2016 begon City Mine(d), met het traceren van een Olifantenpad tussen de lokale bevolking van Kings Cross/Somers Town in Noord-Londen, en de global companies zoals Google, Eurostar, Ted Baker, Gazprom, die zich in de buurt vestigden. Geen fysiek pad, want daarin is ongetwijfeld voorzien in het masterplan, maar een conceptuele verbinding.

Om nuttig te zijn, moet het pad regelmatig worden gebruikt, en om dat te kunnen doen, moet het ten goede komen aan zowel de bewoners als de werknemers van de bedrijven. Dus geen liefdadige schenkingen van de een aan de ander, of extravagante eisen in de andere richting, maar een dienst die voor beide interessant is. Toen hoorden we van een conciërgeservice. Wij leerden dat deze de stress op het werk kon verminderen, door de werknemers persoonlijke taken uit handen te nemen en zo hun meest waardevolle bezit te vergroten: namelijk tijd. We begrepen ook dat heel wat lokale mensen zeer getalenteerd waren en graag wilden werken, maar dat ze werden tegengehouden door het gebrek aan een platform dat hun talenten kon promoten, door bezorgdheid over het verlies van uitkeringen wanneer ze aan de slag gingen, of gewoon door een gebrek aan zelfvertrouwen dat hen ervan weerhield om zich te engageren voor een vaste en regelmatige baan.

We stelden onszelf de uitdaging om een portfolio te creëren van 15 plaatselijke bewoners en hun vaardigheden. De portfolio fungeert als een netwerkinstrument en als een manier om talenten aan potentiële klanten te tonen. De uitdaging leverde ons een groep van 9 mensen op die vertrouwen hebben in hun capaciteiten.

Het streven om een bedrijf op te zetten bleek een interessante manier om vaardigheden te identificeren en te erkennen. Waar tewerkstellingsprogramma's zich uitsluitend richten op het vaststellen van iemands vaardigheden, kozen wij voor een programma waarin vaardigheden onmiddellijk in een echte wereldsituatie werden toegepast en waarmee ervaring kon worden opgedaan. De validering van de vaardigheden komt niet van een diploma of certificaat, maar van de ervaring met het gebruik van de vaardigheden. Succesvol gebruik van de vaardigheden vergroot uiteraard ook het zelfvertrouwen van de werknemer en helpt hem op weg naar meer zelfredzaamheid.

Het erkent op een unieke manier de geschiedenis en de autonomie van de deelnemer, en inspireert haar of hem voor een buurtproject in plaats van voor een eerste stap op een persoonlijk carrièrepad. De echte impact zal de komende jaren moeten worden gemeten, maar het programma heeft al individuen bereikt die andere opleidingsprogramma's de rug toekeerden.

De experimentele onderneming Elephant Path staat nog in haar kinderschoenen. Er zijn bedrijfsplannen opgesteld en er is met veel belanghebbenden gesproken. Als gevolg daarvan zijn er al heel wat keuzes gemaakt, maar de uitvoering ervan vergt tijd. Elephant Path is een sociale onderneming, eigendom van haar werknemers. In die hoedanigheid ontwikkelt en test zij een rechtvaardiger model voor tijdelijk werk, ICT-gebaseerd werk, of crowd employment. Waar de huidige modellen gericht zijn op grote kapitaalinvesteringen en het rendement op investeringen als belangrijkste maatstaf voor succes hanteren, meet Elephant Path de resultaten in de eerste plaats in termen van individueel en lokaal welzijn. Welzijn voor individuen uit het gebied; ook lokaal welzijn dat voortvloeit uit meer investeringen en werkgelegenheid in het gebied. In het debat over meer rechtvaardige modellen van gig-economy ondernemingen wil Elephant Path zijn model "on the job" testen en verbeteren.

Door een werkend en repliceerbaar model te ontwikkelen, geeft het werknemers meer zeggenschap en biedt het aspirant-ondernemers een alternatief. Het werkende model of prototype is een manier om kleine ondernemingen te steunen, maar ook om innovatie te stimuleren in een deel van de nieuwe economie dat de neiging heeft op de tweede plaats te komen na technologische innovatie, namelijk sociale innovatie. Elephant Path is een expliciet lokaal verankerd bedrijf, dat eigendom is van werknemers die uit de lokale omgeving komen. Door samen te werken wordt niet alleen de cohesie in de plaatselijke gemeenschap verbeterd, maar door te betalen voor werk investeren grote bedrijven ook in de plaatselijke omgeving, waardoor zij bijdragen tot nieuwe vormen van door de gemeenschap aangestuurd herstel.

Elephant Path publicaties

Lees ook:

  • Datum: 2016
  • Locatie: London
  • Type: Project
  • Status: Doorlopend